Pages

MS-ISO Pengajaran dan Pembelajaran

Semua guru boleh memasuki laman web MS ISO 9001:2008 BPTV iaitu http://www.moe.gov.my/niixdms . Sila gunakan id seperti id email  id@smtjb.edu.my tetapi pada sambungannya guna norainics@bptv dan password sementaranya ialah 123456. Tolong ubah password sebaik login berjaya.Prosedur Kerja MS ISO Pengajaran dan Pembelajaran boleh di perloleh dengan memuat turun fail berikut

Bahan Am

a.   Muka depan ISO - Potrait  
b.   Muka depan ISO - Landskap     
c.   Format mudah menyediakan kertas cadangan dan laporan kajian tindakan PK 01 - Kawalan Dokumen
     LPK 01 - 1  Akuan penerimaan dokumen kualiti
     LPK 01 - 2  Borang cadangan dokumen
     LPK 01 - 3  Rekod pindaan   
     LPK 01 - 4  Senarai dokumen kualiti    
     LPK 01 - 5  Senarai induk dokumen sokongan
 
PK 02 - Kawalan Rekod
     LPK 02 - 1   Borang pinjaman rekod  

PK 03 - Audit Dalam 
     LPK 03 - 1 Jadual pelaksanaan audit dalam    
     LPK 03 - 2  Laporan pemerhatian    
     LPK 03 - 3  Laporan ketidakakuran    
     LPK 03 - 4  Laporan audit dalam    
     LPK 03 - 5  Senarai semak juruaudit    

PK 04 - Kajian Semula Pengurusan 
PK 05 - Tindakan Pembetulan  
     LPK 05 - 1 Tindakan pembetulan    
     LPK 05 - 2  Tindakan pencegahan    
     LPK 05 - 3  Borang cadangan penambahbaikan    
     LPK 05 - 4  Format pelan tindakan penambahbaikan menyeluruh   

PK 06 - Kawalan Perkhidmatan Yang Tidak Akur  

PK 07 - Aduan Pelanggan  
     LPK 07 - 1  Borang aduan pelanggan
     LPK 07 - 2  Daftar aduan pelanggan    
     LPK 07 - 3  Contoh surat makluan aduan kepada pengadu    
     LPK 07 - 4  Laporan siasaatan aduan pelanggan    
     LPK 07 - 5  Maklum balas pelanggan    
     LPK 07 - 6  Tahap kepuasan guru dan staf    
     LPK 07 - 7  Analisis maklum balas pelanggan    
     LPK 07 - 8  Analisis tahap kepuasan guru dan staf    

PK 08 - Pelaksanaan P&P  
     LPK 08 - 1  Rekod penggunaan bilik khas    
     LPK 08 - 2  Rekod pengambilan dan pemulangan alatan    
     LPK 08 - 3  Senarai inventori    
     LPK 08 - 4  Rekod pengesanan 100% sukatan pelajaran diajar    
     LPK 08 - 5  Instrumen penilaian PnP guru     
     LPK 08 - 6  Analisis penilaian PnP guru oleh murid    

PK 09 - Pengurusan Panitia  
     LPK 09 - 1  Senarai semak isi kandungan fail panitia mp    
     LPK 09 - 2  Laporan pelaksanaan program panitia mp    
     LPK 09 - 3  Program peningkatan mp    

PK 10 - Penyediaan Jadual Waktu   
     LPK 10 - 1 Slip guru ganti    
     LPK 10 - 2  Jadual guru ganti    
     LPK 10 - 3  Borang cadangan guru mengajar    

PK 11 - Pengurusan Peperiksaan   
     LPK 11 - 1  Jadual spesifikasi item
     LPK 11 - 2  Borang maklumat percetakan    
     LPK 11 - 3  Label kertas soalan    

PK 12 - Pencerapan P&P   
     LPK 12 - 1  Borang pencerapan klinikal PnP Excel    
     LPK 12 - 2  Surat panggil mesyuarat    
     LPK 12 - 3  Borang pencerapan klinikal PnP Doc    

PK 13 - Pembangunan Staf  
     LPK 13 - 1  Matriks kompetensi guru
     LPK 13 - 2  Analisis keperluan latihan    
     LPK 13 - 3  Jadual perancangan latihan    
     LPK 13 - 4  Instrumen penilaian kursus atau latihan    
     LPK 13 - 5  Instrumen keberkesanan program yang telah diikuti guru    

PK 14 - Perolehan   
     LPK 14 - 1  Anggaran perbelanjaan    
     LPK 14 - 2  Nota minta    
     LPK 14 - 3  Borang pesanan    
     LPK 14 - 4  Buku log    
     LPK 14 - 5  Baucar bayaran    
     LPK 14 - 6  Baucar kecil bayaran    
     LPK 14 - 7  Borang penilaian prestasi pembekal    
     LPK 14 - 8  Borang pendaftaran pembekal    

PK 15 - Pengurusan Mesyuarat   
     LPK 15 - 1  Surat jemputan  mesyuarat   
     LPK 15 - 2  Kertas kerja program aktiviti    
     LPK 15 - 3  Senarai kehadiran mesyuarat    
     LPK 15 - 4  Minit mesyuarat   
     LPK 15 - 5  Rekod edaran mesyuarat    

PK 16 - Semakan Hasil Kerja Murid   
     LPK 16 - 1  Borang pengesanan semakan hasil kerja murid (Tkt 4 2010) 
     LPK 16 - 1  Borang pengesanan semakan hasil kerja murid (Tkt 5 2010)    
     LPK 16 - 2  Laporan perbincangan semakan hasil kerja murid
      
    
PK 17 - Penyenggaraan   
     LPK 17 - 1  Daftar penyenggaraan atau pembaikan    
     LPK 17 - 2  Borang laporan kerosakan umum atau peralatan dan pembaikan kecil    
   
PK 18 - Pengurusan Penggunaan PSS  
     LPK 18 - 1  Peraturan pinjaman dan pemulangan buku    
     LPK 18 - 2  Pengurusan penggunaan PSS